Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  18. mai 2005 kl. 10.00

Møtested: Microplast AS, Stjørdal

Møteprotokoll

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

14/2005

Rundskriv og meldinger

 

15/2005

Statusrapport arbeidsplan/handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda

 

16/2005

Synliggjøring av fagopplæringen.

 

 

Orienteringssaker:

Prosjektrapport pr. 04.05.05 v/Ove Austmo.