Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  29. mars 2005 kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

9/2005

Rundskriv og meldinger

 

10/2005

Årsmelding 2004 – YON og Videregående opplæring

 

11/2005

Statusrapport arbeidsplan/handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda

 

12/2005

Organisering av rådgivningstjenesten i videregående opplæring i Nord-Trøndelag.

 

13/2005

Stortingsmelding 30 (2003 2004) Kultur for læring – Implementering i Nord-Trøndelag

 

 

Orienteringssaker: