Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      11. november 2005 kl. 10.00

Møtested:      Fylkets Hus, møterom B154 1. etg.

Møteprotokoll

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

22/2005

Rundskriv og meldinger

 

23/2005

Status arbeidsplan/handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda

 

24/2005

Kvalitetsstandard for lærebedrifter

 

25/2005

Utredning av skolestruktur

 

26/2005

Tilbudsstrukturen 2006/2007.

 

27/2005

Møteplan for Yrkesopplæringsnemnda 2006.

 

28/2005

Lærlingsak – Unntatt offentlighet  5a/fvl§13

 

 

                                                   

 

Orienteringssaker:

·        Økt samhandling skole/bedrift v/Ivar Lund

·        Alternative vurderings- og prøveformer v/Ivar Lund

·        Status formidling v/Ove Austmo

·        Forsøk – fagopplæring i landbruksfag v/Ove Austmo

·        Kvalitetssystem for videregående opplæring.

·        Status voksenopplæring v/Bente Kvam.

·        Budsjett 2006 v/Jan Håkon Larsen