Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  25. januar 2005 kl. 09.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2005

Oppnevning av lærlingrepresentant i Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag for perioden jan. 2005 – okt. 2007.

 

2/2005

Rundskriv og meldinger

 

3/2005

Statusrapport arbeidsplan/handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda

 

4/2005

Søknad om godkjenning som lærebedrift i NDT-kontrollfaget.

 

5/2005

Tilskudd til lærekontrakter i automatiseringsfagene

 

6/2005

Søknad fra Opplæringskontoret for byggfagene i Inn-Trøndelag BA om godkjenning i butikkfaget i sine medlemsbedrifter.

 

7/2005

Inderøy kommune – Søknad om godkjenning av Inderøy opplæringsring

 

8/2005

Utnevning av årets lærebedrift og årets lærling 2004.

 

 

Orienteringssaker: