Kontrollutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      20. september 2005 kl. 10.00

Møtested:      Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

42/2005

Orientering fra NTE

 

43/2005

Orientering fra administrasjonen

 

44/2005

Orientering fra revisor

 

45/2005

Samspillmodellen

 

46/2005

Forum for kontroll og tilsyn

 

47/2005

Referatsaker