Kontrollutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      23. august 2005 kl. 10.00

Møtested:      Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

35/2005

Budsjett - Kontroll og tilsyn 2006

 

36/2005

Planlegging av befaring

 

37/2005

Orientering fra administrasjonen

 

38/2005

Orientering fra revisor

 

39/2005

Virksomhetsplan - Rullering høsten 2005

 

40/2005

Møteplan - Høsten 2005

 

41/2005

Referatsaker