Kontrollutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      14. april 2005 kl. 10.00

Møtested:      Fylkets Hus

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

SAKLISTE

 

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

015/2005

NTE – Årsregnskap og beretning for 2004

 

016/2005

Fylkeskassens årsregnskap for 2004

 

017/2005

Regionalt utviklingsfonds årsregnskap for 2004

 

018/2005

Regnskap for kontrollsektoren for 2004
Ekstern revisors beretning

 

019/2005

Sluttrapport: Interkommunalt samarbeid om kommunal revisjon

 

020/2005

Kontrollutvalgets reglement

 

021/2005

Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2005

 

022/2005

Avtale mellom kontrollutvalget og KomSek Trøndelag IKS

 

023/2005

Referatsaker