Kontrollutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      26. april 2005 kl. 11.10

Møtested:      Mære landbruksskole

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

SAKLISTE

 

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

024/2005

NTE FKF

 

025/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller, (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

026/2005

Kontrollutvalgets årsregnskap

 

027/2005

Referatsaker