Kontrollutvalget

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

 

SAKLISTE

 

Møtedato:      1. mars 2005 kl. 11.00

Møtested:      Ole Vig videregående skole, Stjørdal

 

 

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

007/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller, (jf. Kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

 

008/2005

Prosjekt NTE kartlegging av merkantile rutiner. Foreløpig orientering.

 

 

009/2005

Forvaltningsrevisjonsrapport:

Tilskudd kultur – kartlegging og stikkprøver

 

 

010/2005

Referatsaker