Kontrollutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møtedato:      14. mars 2005 kl. 10.00

Møtested:      Fylkets Hus, rom A 202

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

SAKLISTE

 

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

011/2005

Fylkeskassen – årsregnskap for 2004

Foreløpig orientering

 

 

012/2005

Utfyllende reglement for kontrollutvalget

 

 

013/2005

Referatsaker

 

 

014/2005

Virksomhetsplan 2005