Kontrollutvalget

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

 

SAKLISTE

 

Møtedato:      18. februar 2005 kl. 09.00

Møtested:      Fylkets Hus

 

 

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

004/2005

Budsjett 2005

 

 

005/2005

Kontrollutvalgets møteplan 2005

 

 

006/2005

Referatsaker