Kontrollutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato:      6. desember 2005 kl. 14.00

Møtested:      Steinkjer Rådhus

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

65/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)
66/2005

Orientering fra revisor

 

67/2005

Kontrollutvalgets saker på KomSek sin hejmmeside

 

68/2005

Referatsaker

 

69/2005

Orientering fra administrasjonen