Kontrollutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato:      1. november 2005 kl. 09.00

Møtested:      Musikk i Nord-Trøndelag, Inderøy Kulturhus

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

55/2005

Befaring / Besøk ved Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT)

 

56/2005

Årsoppgjøret 2005

 

57/2005

Svar fra kulturavdelingen på sak 09/2005

 

58/2005

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

 

59/2005

Referatsaker