Kontrollutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato:      16. november 2005 kl. 09.00

Møtested:      Fylkets Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

60/2005

Forvaltningsrevisjonsrapport

 

61/2005

Plan for selskapskontroll NTFK

 

62/2005

Plan for selskapskontroll NTE

 

63/2005

Møteplan 2006

 

64/2005

Referatsaker

 

 

Eventuelt