Kontrollutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Møtedato:      11. oktober 2005 kl. 14.00

Møtested:      Quality Hotel Røros

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

48/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. Kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 


49/2005

Orientering fra fylkesordfører og fylkesråd

(Behandles i lukket møte jfr. off.l.§ 6 nr 2 pkt a)

 

 

50/2005

Revisjonsplan 2005
(Behandles i lukket møte jfr. off.l.§ 6 nr 2 pkt c)

 

51/2005

Planlegging av studietur til Oslo og Stockholm

 

52/2005

Forberedelse av befaring / besøk musikktjenesten i Nord-Trøndelag

 

53/2005

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

Plan for selskapskontroll

 

54/2005

Referatsaker