Tilsagn gitt av fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling:

Tilsagn gitt etter 1. januar 2005:

 

Søknad fra  ”Mat og kulturlandskap 2005” i Nord-Trøndelag v/ FMLA

om tilskudd til  prosjektet ”Mat og kulturlandskap 2005” i Nord-Trøndelag

(2002/05484-127)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

”Mat og kulturlandskap 2005” i Nord-Trøndelag v/ FMLA  om tilskudd til prosjektet ”Mat og kulturlandskap 2005” i Nord-Trøndelag  med inntil kr 190.000

 

 

Søknad fra SINTEF og Nord-Trøndelagsforskning om tilskudd til søknadsskriving RIS-prosjektet (200403062-6)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

SINTEF og Nord-Trøndelagsforskning om kr 97 500 til søknadsskriving RIS-prosjektet.

 

 

Tilsagn gitt etter 1. mars 2005:

 

Søknad fra Stjørdal Data og Servicesenter UB, om tilskudd til deltakelse på Hans Christian Andersen Trade Fair i Danmark (200501508-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Stjørdal Data og Servicesenter UB kr 10.000 til deltakelse på Hans Christian Andersen Trade Fair i Danmark.

 

 

Søknad fra Arbeidsgruppe Trønderlam 2015 om tilskudd til  utredningsarbeidet ”Trønderske lam på topp innen 2015” (200400386-8)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Arbeidsgruppe Trønderlam 2015 med inntil  kr 34.000  til utredningsarbeidet Trønderske lam på topp innen 2015”.

 

 

Søknad fra Aker Verdal AS, om tilskudd til Midt-Norsk Partnerskapssenter 2005 (200108887-22)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Aker Verdal AS kr 200.000 til Midt-Norsk Partnerskapssenter.

 

 

Søknad fra Mosvik kommune om tilskudd til stedsutvikling i Mosvik sentrum (200408928-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Mosvik kommune med kr. 150.000 til stedsutvikling i Mosvik sentrum.

 

 

Søknad fra Inderøy kommune om tilskudd  til gatebruksplan i Straumen

(200405450-5)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Inderøy kommune på  kr 348.500 til gatebruksplan i Straumen.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til samarbeidet med Hviterussland (200205572-20)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelag fylkeskommune om kr 60.000 i tilskudd  til samarbeidet med Hviterussland.

 

 

Søknad fra SIVA om tilskudd til drift av Trøndernettet  (200500231-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

SIVA om kr 150.000 til drift av Trøndernettet.

 

 

Søknad fra  Nord-Trøndelagsforskning om tilskudd til NTFs Innovasjonssatsing  2005 (200302906-15)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelagsforskning om kr 150.000 til NTFs innovasjonssatsing i 2005.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesutviklingssjefen om tilskudd til Arena Trøndelag – kontingent 2005 (200502089-1

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesutviklingssjefen med kr 230 000,- til Arena Trøndelag – kontingent 2005.

 

-------

 

Søknad fra  Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal

om tilskudd til  studietur/arbeidsseminar  til Nord-Italia 23 – 27. april 2005   (200501783-1)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal om kr 50.000 i  tilskudd til studietur/arbeidsseminar  til Nord-Italia 23 – 27. april 2005.

 

 

Søknad fra Norveg om tilskudd til markedsføring rettet mot hurtigrutene

(200501408)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Norveg om kr. 180.000,-.

 

 

Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, om tilskudd til forprosjekt Innflagging Trøndelag (200404087-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Sør-Trøndelag fylkeskommune kr 60 000 til forprosjekt Innflagging Trøndelag.

 

 


Søknad fra Euroskjell as, Rørvik, om tilskudd til utviklingsprosjekter i verdikjeden for blåskjellnæringa (200408057-1)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Euroskjell as på inntil kr 150.000  til utviklingsprosjekter for blåskjellnæringa.

 

 

Søknad fra  Trøndersk Matfestival om å opprettholde  tilskudd til Trøndersk Matfestival i Trondheim 4.-6. august 2005  (200306798-13)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Trøndersk Matfestival om å opprettholde tilskudd på kr 250.000 gitt i tilsagn RF-2004-88 av  06.12.2004 etter at budsjettet er revidert fra  kr 4.200.000 til kr 3.500.000  til Trøndersk Matfestival i Trondheim 4. – 6. august 2005.

 

 

Søknad fra Fosen Regionråd om tilskudd til FosenMessa 2005 (200108892-19)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Fosen Region kr 20.000 til FosenMessa 2005.

 

 

Søknad fra Nordland fylkeskommune om tilskudd til videreutvikling av Infonuorra (200306382-17)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nordland fylkeskommune kr 70.000 til videreutvikling av Infonuorra, samisk informasjonstjeneste for ungdom.

 

 

Søknad fra Steinkjer Ressurssenter om tilskudd til forprosjekt ”Designkompetanse Innherred” (200502047-2 )

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Steinkjer Ressursenter kr 85 000 til forprosjekt ”Designkompetanse Innherred”.

 

---------

 

Søknad fra Connect Trøndelag, om tilskudd til nyskaping og entreprenørskap (200502814-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Connect Trøndelag om kr 37.500 til nyskaping og entreprenørskap.

 

 

Søknad fra Start NTNU om tilskudd til Mixer (200502805-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Start NTNU om kr 20.000 til Mixer for 2005 og 2006.

 

 

Søknad fra Olav Duun videregående skole om tilskudd til sommergründerskole (200502198-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Olav Duun videregående skole om kr 110 000 til sommergründerskole.

 

 

Søknad fra Mære landbruksskole om tilskudd til sommergründerskole (200503059)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Mære Landbruksskole om kr 110.000 til sommergründerskole.

 

 

Søknad fra Innherred Vekst AS om tilskudd til pilotering av ungdomsinkubator (200503080 -7)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Innherred vekst  kr 165.000 til pilotering av ungdomsinkubator.

 

 

Søknad fra Musikkteatret Huldra om tilskudd til Musikkteateret ”Raud Vinter” (200501551-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Musikkteateret Huldra, Levanger, med kr 75.000,- til musikkteatret ”Raud Vinter”

 

 

Søknad fra Ung Tiltakslyst om tilskudd til oppfølging av ungdom som deltar på sommergründerskolen (200503352-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Ung Tiltakslyst kr 55.000 til oppfølging av ungdom som deltar på sommergründerskolen.

 

 

Søknad fra GründerParken AS om tilskudd til traineeprogram 2005.

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

GründerParken  om kr 186.500 til traineeprogram (200503277-2)

 

 

Søknad fra Fossen Rusomsorg AS, Meråker om omdisponering av tilsagn RF-2004-48 (200402238-9)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Fossen Rusomsorg om omdisponering av tilsagn RF-2004-48.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, om tilskudd til ”Studium i bioenergi” (2004/04177-3 )

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag inntil kr 100.000 til ”Studium i bioenergi”.

 

 

Søknad fra NorTV, om tilskudd til produksjon av naturprogramserien ”Markus og havørna” (2005 02498-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

NorTV om tilskudd på kr. 50.000,- til produksjon av naturprogramserien ”Markus og havørna”.

 

 


Søknad fra Grong kommune om tilskudd til ”Prosjekt med dødssendere på sau i Indre Namdal” (200503081-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Grong og kommune med kr 30.000 til ”Prosjekt med dødssendere på sau i Indre Namdal”.

 

 

Søknad fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, om tilskudd til etablerermesse på Verdal (200503820-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Innovasjon Norge Nord-Trøndelag kr 70.000 til etablerermesse på Verdal 10. – 11.11.2005

 

 

Søknad fra Ung Tiltakslyst om tilskudd til Entreprenørskapssamling for ungdom 2005 (200504120-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Ung Tiltakslyst kr 50.000 til Entreprenørskapssamling for ungdom 2005.

 

 

Søknad fra Styringsgruppa for vilt/rein – trafikk i Nord-Trøndelag, om tilskudd til  ”Tiltak for å redusere trafikkskader på vilt/rein i 2005” (2002/03017-27)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Styringsgruppa for vilt/rein – trafikk i Nord-Trøndelag, om tilskudd til ”Tiltak for å redusere trafikkskader på vilt/rein i 2005”, kr 100.000.

 

 

Søknad fra Hordaland fylkeskommune om tilskudd til prosjektet Norsk Tradisjonsfisk (200402416-17)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har delvis innvilget søknad fra Hordaland fylkeskommune, med kr 75.000 til prosjektet Norsk Tradisjonsfisk.

 

 

Søknad fra ”Ærfuglens venner” om tilskudd til Ærfuglprosjektet (200500429-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra ”Ærfuglens venner” på støtte, kr 4.000, til ærfuglregistreringer, foreningsoppbygging, båtkjøp mv.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til prosjektet Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping (200503646-25)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad

om kr. 200.000,- til prosjektet Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping.

 

 

Søknad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen, om tilskudd til prosjektet ”Lokale og regionale tiltak for å videreutvikle tilbudet av frukt, grønt og bær i Nord-Trøndelag” (200501516)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen med tilskudd inntil  kr 50.000  til prosjektet ”Lokale og regionale tiltak for å videreutvikle tilbudet av frukt, grønt og bær i Nord-Trøndelag”.

 

 

Søknad fra  Namsskogan kommune om tilskudd til gjennomføring av prosjektet ”Landbruk i Namsskogan” (200503945-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har etter søknad innvilget Namsskogan kommune et tilskudd på inntil  kr 130.000  til gjennomføring av prosjektet ”Landbruk i Namsskogan”.

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilskudd til arkitektkonkurranse (200502912-4)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Stjørdal kommune med kr 300.000 til arkitektkonkurranse i sentrum

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag avd. Namsos om tilskudd til prosjekt ”Traineeordning for Namdalen” (200405327-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Høgskolen i Nord-Trøndelag avd. Namsos med kr 100 000 til prosjekt ”Traineeordning for Namdalen”.

 

 

Søknad fra Kristin Landsem og Randi Dille, om tilskudd til forprosjekt for videreføring og –utvikling av arbeidet i Fredrikkes Hage med hovedfokus på kjønn- og livsfase knyttet til næringsutviklingsarbeidet (200504863-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Kristin Landsem og Randi Dille med kr 50 000 til forprosjekt for videreføring og –utvikling av arbeidet i Fredrikkes Hage med hovedfokus på kjønn- og livsfase knyttet til næringsutviklingsarbeidet.

 

 

Søknad fra Karin Hovde og Anne Galand, om tilskudd til forprosjekt for å utrede mulighetene for videre drift av konseptet Fredrikkes Hage (200504757-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Karin Hovde og Anne Galand med kr 50 000 til forprosjekt for å utrede mulighetene for videre drift av konseptet Fredrikkes Hage.

 

 

Søknad fra SINTEF, om tilskudd til kompetansemegling i Trøndelag for 2005 (200502857-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

SINTEF om kr 150.000 til kompetansemegling i Trøndelag for 2005.

 

 

Søknad fra Snåsa kommune om tilskudd til sørsamisk rådgivningstjeneste i helse- og sosial spørsmål – drift av prosjekt i 2005 (200504853-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Snåsa kommune på kr 100.000,- til sørsamisk rådgivningstjeneste i helse- og sosial spørsmål – drift av prosjekt i 2005.

 

 

Søknad fra Val videregående skole om tilskudd til forprosjekt ”Etablering av skjellsenter” (200304312-45)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Val videregående skole med kr 250.000 til forprosjekt ”Etablering av skjellsenter”.

 

------

 

Søknad fra  Leksvik Industriell Vekst om tilskudd til 2. driftsår (200205517-144)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Leksvik Industriell Vekst om kr 300.000 i tilskudd til 2. driftsår.

 

 

Søknad fra Folkeuniversitetet Innherred om tilskudd til Mesterutdanninga, Etablering og ledelse (200504872-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Folkeuniversitetet Innherred kr 140.000 til Mesterutdanninga, Etablering og ledelse 2005/2006.

 

Søknad fra Olav Duun videregående skole om omprioritering av tilskudd opprinnelig til Sommergründerskolen nå til prosjekt Oppvinnerverkstedet (200400241-106)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Olav Duun videregående om omprioritering av gitt tilskudd kr 110.000 til sommergründerskole, nå til prosjekt Oppfinnerverkstedet.

 

 

Søknad fra Ole Vig vgs om tilskudd til utarbeiding av informasjonspakke om fagopplæring/næringsutvikling i et internasjonalt perspektiv (200502334-4)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Ole Vig vgs med kr 120.000 til utarbeiding av informasjonspakke om fagopplæring/næringsutvikling i et internasjonalt perspektiv .

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til medfinansiering av FoU – prosjektet ”HiNT næringsliv 2005-2006” (200502942-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Høgskolen i Nord-Trøndelag om kr 200.000 til medfinansiering av FoU - prosjektet ”HiNT næringsliv 2005-2006”.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelagsforskning om tilskudd til forprosjekt: Innovasjonskraft og –utvikling i Trøndernettet (200504613-6)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelagsforskning om kr 50.000 til forprosjekt: innovasjonskraft og –utvikling i Trøndernettet.

 

 

Søknad fra  Planteforsk Kvithamar om tilskudd til  gjennomføring av prosjektet ”Framtidig potetproduksjon i Trøndelag” (200504818)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har etter søknad innvilget Planteforsk Kvithamar et tilskudd på inntil kr 250.000 til gjennomføring av det 1. året i det treårige prosjektet ”Framtidig potetproduksjon i Trøndelag”.

 

-----

 

Søknad fra Mære Landbruksskole, Kompetansenav for mat og agroturisme om tilskudd til oppfølging av Kompetanseprogram for småskala reiseliv i Nord-Trøndelag (200305765-17)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Mære Landbruksskole, Kompetansenav for mat og agroturisme om kr. 52.000,-  til oppfølging av Kompetanseprogram for småskala reiseliv i Nord-Trøndelag.

 

 

Søknad fra Papir- og fiberinstituttet AS, Trondheim, om tilskudd til prosjektet ”Cost efficient production of renewable liquid biofuel and biochemicals from Scandinavian wood materials” (200504620-1)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Papir- og fiberinstituttet AS med kr 100.000 til prosjektet ”Cost efficient production of renewable liquid biofuel and biochemicals from Scandinavian wood materials”.

 

 

Søknad fra Namsos om tilskudd til sentrumsutvikling (200507606-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Namsos kommune på kr 200.000 til sentrumsplan i Namsos.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til opplevelses- og tursti på Campus Røstad (200108077-10)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Høgskolen i Nord-Trøndelag på kr 150.000 til en opplevelses- og tursti på Røstad.

 

 

Søknad fra Reiselivsbedriftenes Landsforening Midt-Norge om tilskudd til Trøndersk Reiselivskonferanse 2006 (200506742)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Reiselivsbedriftenes Landsforening Midt-Norge på kr 50 000 til Trøndersk Reiselivskonferanse 2006.

 

 

Søknad fra Ytre Namdal videregående skole, om tilskudd til videre utbygging av Stakkskaret øvingsfelt (200303391)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Ytre Namdal videregående skole på kr 100.000 til videre utbygging av Stakkskaret øvingsfelt.

 

 


Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til gjennomføring av studiet ”Driftsledelse i melkeproduksjon” (200505473)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått  søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om kr 80.000 i tilskudd til  gjennomføring av studiet ”Driftsledelse i melkeproduksjon”.

 

 

Søknad fra Technoport om tilskudd til Technoport 2005 (200507599-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Technoport kr160.000 til Technoport 2005.

 

 

Søknad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter om tilskudd til detaljprosjektering for åpning av Korsådalsbekken (200508179-1)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Stiklestad Nasjonale Kultursenter med kr 50.000 til detaljprosjektering for åpning av Korsådalsbekken.

 

 

Søknad fra Nils Aas Kunstverksted om tilskudd til registreringsarbeid som omfatter verk av Nils Aas (200506663)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nils Aas Kunstverksted med kr 150.000 til registreringsarbeid som omfatter verk av Nils Aas.

 

 

Søknad fra Ungt Entreprenørskap om tilskudd til fire regionale elevbedriftsmesser (200503209-10)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad om tilskudd fra

Ungt entreprenørskap til gjennomføring av fire messer for elevbedrifter som skal organiseres i 2006.

 

 

Søknad fra Innovasjon Rørvik om tilskudd til forprosjekt Midt-Norsk Utviklingssenter (200507574)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Innovasjon Rørvik om kr 143.000 til forprosjekt Midt-Norsk Utviklingssenter.

 

 

Søknad fra Planteforsk Kvithamar, om tilskudd til  Forprosjekt – forverdi i bygg som funksjon av sorter og sjukdomsangrep i kornproduksjon i Midt-Norge (200508466)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget Planteforsk Kvithamar et tilskudd på inntil kr 50.000 til gjennomføring av  Forprosjekt – forverdi i bygg som funksjon av sorter og sjukdomsangrep i kornproduksjon i Midt-Norge.