2005 Tilsagn gitt av fylkesråden samferdsel, næring og miljø:

Søknad fra Jan Ivar Thun om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede. (200408839-1)

Fylkesråden har bevilget kr 25.000 til Jan Ivar Thun til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede i Steinkjersområdet.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

 

--------

 

Søknad fra Meråker Taxisentral om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede. (200501557-1)

Fylkesråden har bevilget kr 25.000 til Meråker Taxisentral til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede i Meråker.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

 

Søknad fra Roald Sten Lysfjord om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede. (200501640-1)

Fylkesråden har bevilget kr 5.000 til Roald Sten Lysfjord til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede på Leka.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

 

Søknad fra Bilruta Frosta-Åsen AS om tilskudd til handikaptilpasning av ekspressbuss (200502015-2)

Fylkesråden har avslått søknaden om tilskudd til ovennevnte formål.

 

 

Søknad fra Wahlen AS om tilskudd til tilrettelegging av minibuss for transport av funksjonshemmede. (200503350-3)

Fylkesråden har bevilget kr 10.000 til Wahlen AS til montering av utstyr for tilrettelegging av minibuss for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

------

 

Søknad fra Aage Rosø om tilskudd til tilrettelegging av minibuss for transport av funksjonshemmede

(200505802-3)

Fylkesråden for næring, samferdsel og miljø har bevilget kr 20.000 til Aage Rosø til montering av utstyr for tilrettelegging av minibuss for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.