Søknad fra 2005 Tilsagn gitt av fylkesrådsleder:

Søknad om støtte til arrangementet Norsk Revyfestival (2005/03445-2)

Fylkesrådsleder har – etter fullmakt fra fylkesrådet – bevilget kr 23.000 til gjennomføring av næringsseminar og mottakelse i forbindelse med Norsk Revyfestival.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Søknad om støtte til Hell-konferansen 2005 (2005/04713-2)

Fylkesrådsleder har – etter fullmakt fra fylkesrådet – bevilget kr 15.000 til konferansen som er et årlig samarbeidsprosjekt mellom Nord-Trøndelag Journalistlag og Sør-Trøndelag Journalistlag.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Støtte til Redd Barna

Bevilget kr 10.000,-.

Kontrakt nr. 3002585/24.05.05

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Støtte til Redd Barna

Bevilget kr 10.000,-.

Kontrakt nr. 3003122/11.08.05

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.