Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 1., 2. og 3. mars 2005. Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Ole Vig videregående skole, Stjørdal

Møteprotokoll

 

Program

 

SAKLISTE  -  Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2005

Samarbeidsforum for Midt-Norge 

 

2/2005

Suppleringsvalg

 

3/2005

Olje- og energidepartementet - Høring -
NOU 2004: 26 Hjemfall

Komiteinnstilling

 

4/2005

Samhandlingsprogram for Trøndelag 2005

Komiteinnstilling

 

5/2005

En tydeligere ungdomssatsning. Strategi for ungdom og næringsutvikling

Komiteinnstilling

 

6/2005

Regionalt utviklingsprogram 2005

Komiteinnstilling

 

7/2005

Fylkeskommunens eierskap og øvrige engasjementer i bedrifter

Komiteinnstilling

 

8/2005

NTEs vedtekter og korresponderende bestemmelser i reglementet for fylkestinget og fylkesrådet

Komiteinnstilling

 

9/2005

Parlamentarisme som styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune - oppstart av evaluering

Komiteinnstilling

 

10/2005

Godtgjørelse til ombud for bruk av tjenestetelefon, mobiltelefon og tilgang til datatjenester

Komiteinnstilling

 

11/2005

Pasientombudet i Nord-Trøndelag - Årsrapport for 2004

Komiteinnstilling

 

12/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)
 

 

13/2005

Kontroll og tilsyn – budsjettrevisjon

Komiteinnstilling

 

14/2005

Om fylkeskommunale priser

Komiteinnstilling

 

15/2005

Legalitetskontroll av fylkestingssak 69/2004 - pkt. 12 i vedtaket

Komiteinnstilling

 

16/2005

Ny føreropplæring

Komiteinnstilling

 

17/2005

Forslag til uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkesting - Fiskeripolitikk, flåte og ressurser

Komiteinnstilling

 

18/2005

Stortingsmelding 30 som grunnlag for skole - forslag til uttalelse

Komiteinnstilling

 

19/2005

Bruken av fylkeskommunens eiendommer i Barlia i Overhalla

Komiteinnstilling

 

20/2005

Utvidelse av sammensetningen av Trøndelagsrådet

Komiteinnstilling

 

21/2005

Ungdoms kjønnsdelte utdanningsvalg i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

 

Interpellasjoner fra:

Runbjørg Bremset Hansen (SV):  Abelvær og omstilling –  Svar/behandling/Forslag

Tone Sofie Aglen (SV):  Namsos = Rock City  -  Svar/behandling

Johan Fossan (KrF):  Universell utforming må bli mer enn ord  -  Svar/behandling/Vedtak

Gunnar Viken (H):  Stipendiat for nordtrøndersk landbruk  -  Svar/behandling

----------

Utsatt til et senere fylkesting:

Interpellasjon fra Marthe Hammer (SV):  Infrastrukturen under folkevalgt styring

 

SAKLISTE  for  Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF  2. mars 2005 kl 12.30