Vår ref:

2005/00135-155 RV

Arkiv:

015

 

 

Fylkestingets samling 06.-08.12.2005 - Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

 

Leder: Endre Skjervø

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 82/2005

Åse Marie Hagen

 

Budsjett 2006 og økonomiplan 2006-09

 

 

 

Sak nr. 83/2005:

Anne Irene Myhr

 

Samhandlingsprogram for 2006

 

 

 

Sak nr. 84/2005:

Per Morten Teigen

 

Regionalt Utviklingsprogram (RUP) 2006

 

 

 

Sak nr. 98/2005

Endre  Skjervø

 

NTE FKF - Bud på TEV - Organisasjonsformen

 

 

 

Sak nr. 99/2005

Gunnar Viken

 

NTE FKF. Beredskapsarbeidet knyttet til framtidig eierskap

 

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 85/2005

Olav Gilsåmo

 

Internasjonal strategi for Trøndelag

 

 

 

Sak nr. 91/2005

Ragnhild Sivertsen

 

Fylkeskommunens eierskap og øvrige engasjementer i noen bedrifter - Melding

 

 

 

Sak nr. 93/2005

Åge Husby

 

Heim fer ein 50-lapp - Evaluering

 

 

 

Sak nr. 94/2005

Sturla Sørgaard

 

Fylkesdelplan for Indre Namdal - Tilleggsutredninger

 

 

 

Sak nr. 95/2005

Bjørn Iversen

 

Forslag om endring i kommuneloven - Høring

 

 

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

 

Leder: Helena Hovstein Kruken

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 81/2005:

Kari Steen

 

Driftsrapport og budsjettrevisjon 2005, fylkestingrapport 2/2005 (pr. 30.09.2005)

 

 

 

Sak nr. 86/2005

Gunnar Solum

 

Strategisk plan for digital kompetanse i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2006-2009

 

 

 

Sak nr. 92/2005

Joar Olav Grøtting

 

Evaluering av parlamentarisme som styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

 

Sak nr. 96/2005

Tone Sofie Aglen

 

Evaluering av elev- og lærlingombudsordningen

 

 

 

Sak nr. 97/2005

Endre Lysø

 

Salg av eierandeler i Namsos Kulturhus

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

 

Saksordfører

Merknad

Sak nr. 87/2005

Skjalg Åkerøy

 

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)

 

 

Sak nr. 88/2005:

Ingvild Kjerkol

 

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

 

 

Sak nr. 89/2005:

Liv Darell

 

Plan for selskapskontroll - Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Sak nr. 90/2005:

Inge Staldvik

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vurdering av samspillmodellen

 

 

 

 

Valgnemnda

 

Leder: Sturla Sørgaard

Merknad

 

 

Sak nr. 80/2005:

 

Suppleringsvalg – desember 2005

 

Sak nr. 100/2005:

 

Regionale helseforetak - Styreutnevnelser