Vår ref:

2005/00135-88 RV

Arkiv:

015

 

Fylkestingets samling 14. – 16.06.2005 - Fordeling av saker på  komiteene i fylkestinget

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

Leder: Robert Eriksson

 

 

Saksordfører

Sak nr. 47/2005:

Sara Kveli

Regionalt utviklingsfond - implementering i fylkeskassens regnskap fra 1.1.2005

 

 

Sak nr. 48/2005

Per Morten Teigen

Økonomisk konsekvensvurdering 2006-09

 

 

Sak nr. 49/2005:

Robert Eriksson

NTEs eierskap - Beredskapsarbeide for vern av eierinteressene

 

 

Sak nr. 51/2005:

Bjørn Arild Gram

Driftsrapport og budsjettrevisjon 2005. Fylkestingsrapport 1/2005 (pr. 30.04.2005)

 

 

Sak nr. 60/2005:

Robert Eriksson

Rapport – Revisjonens gjennomgang av arbeidsavtale

 

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

Saksordfører

Sak nr. 45/2005

Endre Skjervø

Miljøverndepartementet - NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur landskap og biologisk mangfold - Høring

 

 

Sak nr. 52/2005

Marthe Hammer

Landsdelsutvalget - Årsrapport 2004

 

 

Sak nr. 53/2005

Ragnhild Sivertsen

Midtnordenkomiteen - Årsmelding 2004

 

 

Sak nr. 58/2005

Tor Erik Jensen

Legalitetskontroll av fylkestingssak nr. 69/2004 - pkt. 12 i vedtaket

 

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Arild Aglen Grande

 

 

Saksordfører

Sak nr. 46/2005

Endre Lysø

Effektive og pedagogisk funksjonelle læringsarenaer for de videregående skoler

 

 

Sak nr. 50/2005

Andre N. Skjelstad

Kvalitet i videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Kvalitetsrapport og kvalitetsprogram

 

 

Sak nr. 54/2005

Steinar Aspli

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2004

 

 

Sak nr. 55/2005

Carl P. Vikdal

Elev- og lærlingombudets rapportering, skoleåret 2004/2005

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

Saksordfører

Sak nr. 56/2005:

Ingvild Kjerkol

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

Sak nr. 57/2005:

Skjalg Åkerøy

Kontrollutvalget - Årsmelding 2004

 

 

 

 

Valgnemnda

 

Leder: Laura Sve Øie

Sak nr. 59/2005:

Suppledringsvalg - juni 2005