Vår ref:

2005/00135-123 RV

Arkiv:

015

 

Fylkestingets samling 11. – 13.10.2005 - Fordeling av saker på  komiteene i fylkestinget

 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

 

Leder: Per Morten Teigen

 

 

 

Saksordfører

 

Sak nr. 66/2005:

Annikken Kjær Haraldsen

 

Distriktskommisjonen - Supplerende uttalelse

 

 

 

Sak nr. 68/2005

Bjørn Arild Gram

 

NTE FKF - Eierskapssaken - Melding

 

 

 

Sak nr. 70/2005:

Johan Fossan

 

Felles fylkesplan - Samhandlingsprogram for 2006 - Innspill

 

 

 

Sak nr. 76/2005:

Gunnar Viken

 

Regler for godtgjørelse av fylkeskommunale ombud - revisjon

 

 

 

Sak nr. 78/2005

Kåre Leira

 

Endringer i energiloven - Høring

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

 

Saksordfører

 

Sak nr. 63/2005

Sturla Sørgaard

 

Strategi for bredbånd til alle innen år 2007

 

 

 

Sak nr. 64/2005

Runbjørg Bremset Hansen

 

Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n - Deltakelse i utbyggingsselskap

 

 

 

Sak nr. 65/2005

Oddvar Vigdenes

 

Næringsutvikling og håndtering av bygningsmasse i Barlia

 

 

 

Sak nr. 75/2005

Bjørn Iversen

 

Personalpolitiske virkemidler - Melding

 

 

 

Sak nr. 77/2005

Lise Andersen

 

Samarbeidsforum samferdsel Midt-Norge (NTP 2010-2019)

 

 

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

 

Leder: Arild Aglen Grande

 

 

 

Saksordfører

 

Sak nr. 69/2005

Joar Olav Grøtting

 

Faktorer som påvirker realiseringen av fylkesplanens mål for sykehussektoren i Nord-Trøndelag

 

 

 

Sak nr. 71/2005

Ivar Grindvik

 

Kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag - Handlingsprogram

 

 

 

Sak nr. 72/2005

Arild Stokkan Grande

 

NOU 2005:11 Det offentlige engasjementet i tannhelsefeltet - høring

 

 

 

Sak nr. 73/2005

Vigdis Hjulstad Belbo

 

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2006 - 2009

 

 

 

Sak nr. 79/2005

Steinar Aspli

 

Egge Museum - jekta Pauline - fylkeskommunal garanti for lån i forbindelse med reparasjonskostnader

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

 

Saksordfører

Sak nr. 67/2005

Ståle Busch

 

Elev- og lærlingombudets arbeid - Kontrollutvalgets behandling av henvendelse fra fylkestingsrepresentant

 

 

 

 

Sak nr. 74/2005:

Inge Staldvik

 

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

 

Valgnemnda

Leder: Laura Sve Øie

 

Sak nr. 61/2005:

Suppleringsvalg – oktober 2005

Sak nr. 62/2005:

Innovasjon Norge – Forslag til medlemmer i regionale styrer