Vår ref:

2005/00135-17 RV

Arkiv:

015

Dato:

09.02.2005

 

Fylkestingets samling 01. - 03.03.2005 - Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Arild Aglen Grande

 

 

Saksordfører

Sak nr. 1/2005

Tone Sofie Aglen

Samarbeidsforum for Midt-Norge

 

 

Sak nr. 9/2005:

Jostein Grande

Parlamentarisme som styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune - oppstart av evaluering

 

 

Sak nr. 10/2005

Joar Olav Grøtting

Godtgjørelse til ombud for bruk av tjenestetelefon, mobiltelefon og tilgang til datatjenester

 

 

Sak nr. 11/2005

Andre N. Skjelstad

Pasientombudet i Nord-Trøndelag - Årsrapport for 2004

 

 

Sak nr. 14/2005

Carl Peter Vikdal

Om fylkeskommunale priser

 

 

 


 

 

Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram

 

Leder: Robert Eriksson

 

 

Saksordfører

Sak nr. 4/2005:

Anne Irene Myhr

Samhandlingsprogram for Trøndelag 2005

 

 

Sak nr. 6/2005

Åse Marie Hagen

Regionalt utviklingsprogram 2005

 

 

Sak nr. 7/2005:

Robert Eriksson

Fylkeskommunens eierskap og øvrige engasjementer i bedrifter

 

 

Sak nr. 13/2005:

Gunnar Viken

Kontroll og tilsyn - budsjettrevisjon

 

 

Sak nr. 15/2005

Sara Kveli

Legalitetskontroll av fylkestingssak 69/2004 - pkt. 12 i vedtaket

 

 

 


 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Borgny Kjølstad Grande

 

 

Saksordfører

Sak nr. 3/2005

Oddvar Vigdenes

Olje- og energidepartementet - Høring - NOU 2004: 26 Hjemfall

 

 

Sak nr. 5/2005:

Endre Skjervø

En tydeligere ungdomssatsning. Strategi for ungdom og næringsutvikling

 

 

Sak nr. 8/2005

Sturla Sørgaard

NTEs vedtekter og korresponderende bestemmelser i reglementet for fylkestinget og fylkesrådet - justeringer

 

 

 

 

Kontrollutvalget/-komiteen

 

Leder: Inge Staldvik

 

 

Saksordfører

Sak nr. 12/2005:

Ståle Busch

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets protokoller (jf. kontrollorganenes reglement pkt. 6)