Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. september 2005 kl. 13.00

Møtested: Namdalshagen, Namsos

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

142/2005

Søknad om dekning av deltakeravgift for fylkets grønt flaggdeltakere i 2005

 

143/2005

Nærøy - Søknad om tilskudd til gjennomføring av omstillingsprosjekt i kommunen