Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. september 2005 kl. 13.00 – 13.15

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

128/2005

Olav Duun - stiftinga i Namdalen - søknad om midler til prosjektstilling

 

 

 

Dessuten ble saker med innstilling til fylkestingets samling 11.-13. oktober 2005 behandlet.
Innstillingene fra fylkesrådet er tilgjengelig i møteprotokollen.

 

Sakliste for  fylkestingets samling 11.-13. oktober 2005