Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. september 2005

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

125/2005

Ny styringsmodell for Europakontoret. Finansiering 2005

 

126/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

127/2005

Ekstrabevilgning Steinvikholm Musikkteater