Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. august 2005, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

122/2005

Deltidsstillinger i Nord-Trøndelag fylkeskommune - Virkemidler som kan bidra til å redusere uønsket deltid

 

 

123/2005

Regionale innovasjonssystemer - RIS Status og finansiering

 

 

I tillegg ble sak med innstilling til fylkestinget 11. – 13. oktober 2005 behandlet.
Innstillingen offentliggjøres i møteprotokollen for møtet.