Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. august 2005 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

119/2005

Handlingsplan for reiseliv 2001 - 2004. Oppsummering etter endt planperiode

 

120/2005

Aksjeeieravtale 2006-2008 Naboer AB

 

121/2005

Innflagging Trøndelag - Samhandlingsprogrammet 2005