Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 16. august 2005, kl 13.00

Møtested: Stjørdal Rådhus, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

114/2005

Ungdomsgarantiprosjektet - Søknad om midler til utvidelse av utprøvingsperiode.

 

115/2005

Søknad om støtte til busstransport under Norsk Rånebilfestival

 

116/2005

Omstillingsmidler i forbindelse med omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005. Fordeling av rammen for 2005.

 

117/2005

Bedriftssak – Unntatt off.- 5a/fvl.§ 13

 

 

118/2005

Forretningssak NamdalPlast – Etablering
Unntatt off. - 5a/fvl §13
(vedtaket offentlig, jf. møteprotokollen)