Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. august kl 09.30

Møtested: Nova Kurs og Konferanse, Trondheim

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

110/2005

Søknad om samfinansiering av prosjektet "Rekruttering til Fosnes kommune"

 

111/2005

Eksportsatsing Trøndelag 2005 - 2008

 

112/2005

Oppfølging av vedtak fattet av fylkestinget i møte
16. juni 2005

 

113/2005

Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift