Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. juni 2005 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste –oppdatert 27. juni 2005

Sak:

 

Innst.

Vedtak

102/2005

Kommunegrenser i sjø i Trondheimsfjorden og Ytre Namdal

 

103/2005

Fordeling av spillemidler til lokale kulturbygg 2005

 

104/2005

Søknad fra HiNT om støtte til videreføring av Gården som pedagogisk ressurs

 

105/2005

Intensjonsavtale Statsbygg m.fl. vedr. Trønderhallen/Røstad

 

106/2005

Salg av mindre tomteparsell i Stjørdal

 

107/2005

Trønderpipe - Søknad om finansiering av forprosjekt  for gassrør inn Trondheimsfjorden

 

108/2005

Olje- og energidepartementet - Konsekvensutredning for utbygging av Tyrihans

 

109/2005

NTEs eierskap - ekstern bistand til utredningsarbeidet