Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. juni 2005, kl 13.00

Møtested: Lauvsnes, Flatanger

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

99/2005

Ungt Entreprenørskap - Søknad om tilskudd til entreprenørskap i grunnskole 2005

 

100/2005

Steinkjer - Undergang under jernbane og ny E6 - Søknad om stedsutviklingsmidler

 

101/2005

Søknad fra Mære landbruksskole om tilskudd til grunnfinansiering av skolens videre utviklingsrolle.