Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. juni 2005, kl 12.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

98/2005

Disponering av ekstrabevilgning til trafikksikkerhetstiltak