Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. juni 2005, kl 16.00

Møtested: Rica Hell Hotel, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

97/2005

Leklemåsen, Gnr 1 bnr 40 i Verdal. Pantefrafall