Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. mai 2005, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

95/2005

Fordeling av spillemidler 2005 til anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunene

 

96/2005

Fullmakt til styret i NTE om disponering av endelig fastsatt konsesjon på Ytre Vikna