Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. mai 2005, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

83/2005

Lønnsoppgjøret 2005

 

84/2005

Møteplass Namdalseid - Revidert søknad om stedsutviklingsmidler

 

85/2005

Pilot i Sør-Gjæslingan kulturmiljø. Utviklingsprosjekt kulturkunnskap og næringsutvikling - forprosjekt

 

86/2005

Oppfølging av vedtak fattet av fylkestinget i møte 28.04.2005

 

87/2005

Nord-Trøndelagsforskning - Forskning og utvikling i Nord-Trøndelag  - Søknad om støtte til utviklingsarbeid i 2005

 

 

Dessuten behandles saker med innstilling til fylkestingets samling 14. – 16. juni 2005.
Innstillingene fra fylkesrådet offentliggjøres i møteprotokoll for fylkesrådets møte 23. mai 2005