Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. mai 2005 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

80/2005

Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter - søknad om tilskudd for arbeid med restfinansiering av utbygging fase 1

 

81/2005

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

82/2005

Fylkeskommunale priser - oppnevning av fylkesrådets representanter