Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. mai 2005, kl 13.15

Møtested: Stav Kro og Motell, Hommelvik

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

77/2005

Regionale utviklingsmidler 2005 -Søknader om investeringstilskudd til regionale-/fylkesanlegg for idrett, utviklingsmidler m.v.

 

78/2005

Kunst/kulturstipend - retningslinjer

 

79/2005

Stiftelsen Falstadsenteret - Søknad om regionale utviklingsmidler 2005