Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. mai 2005 kl 13.15

Møtested: Kommunehuset, Fosnes komune

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Vedtak

70/2005

Styringsgruppa for prosjektet "Handel og serviceutvikling" på Grong - Søknad om delfinansiering av prosjektet

71/2005

Forretningssak

Unntatt off. - §5a/fvl § 13

72/2005

Ung tiltakslyst – Søknad om tilskudd til drift 2005

73/2005

Revidert reglement av skyss av elever i grunnskolen og i videregående skoler

74/2005

Nord-Trøndelag Skikrets - Søknad om tilskudd i forbindelse med avviklingen av Norges Skiforbunds skiting i Steinkjer 27.-29. mai 2005

75/2005

Etablering av en folkemusikksamling i Nord-Trøndelag

76/2005

Årsbudsjettet 2005 – Fylkesrådets fordeling av fylkestingets gjenbevilgning fra 2005