Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. april 2005, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

68/2005

LEVART - Samtidskunst og kulturelle endringsprosesser. Prosjektmidler

 

69/2005

Namdalsbibliotekene - Samarbeid for bedre kvalitet og tilgjengelighet