Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. april 2005, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

63/2005

St. Olavsloppet 2005 - Tilskudd til årets arrangement

 

 

Dessuten ble saker med innstilling til fylkestingets samling 26. - 28. april 2005 behandlet.
Innstillingene gjøres kjent i møteprotokollen fra fylkesrådets møte, 18. april.