Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. april 2005, kl 13.15 – 13.30

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

60/2005

Trøndelag Reiseliv AS -  profilmarkedsføring av Trøndelag 2005

 

61/2005

Ungdomsgarantiprosjektet - Søknad om midler til forlengelse av utprøvingsperiode.

 

62/2005

Oppfølging av Forstudie næringsutvikling i utmark