Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. april 2005, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

48/2005

Njord satelitter Program for konsekvensutredning

 

49/2005

Oppfølging av forslag/vedtak fattet av fylkestinget i møte 03.03.2005  (Ferdig torsdag 31.03)

 

50/2005

Senter mot incest i Nord-Trøndelag - Søknad om tilskudd 2005

 

51/2005

Fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestingets samling i april 2005

 

 

Dessuten ble saker med innstilling til fylkestingets samling 26. - 28. april 2005 behandlet.
Innstillingene er tatt med i møteprotokollen for rådets møte 04.04.05.