Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. mars 2005, kl 13.40

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

42/2005

Kunnskapsparken Steinkjer AS - søknad om driftstilskudd 2005

 

43/2005

Høgskolen i Nord-Trøndelag ( HINT ) - Søknad om tilskudd til innovasjon- og entreprenørskapssatsing

 

44/2005

Frosta kommune - Søknad om årlig tilskudd i en 4-årsperiode til prosjektet Frosta kultivator -

 

45/2005

IndPro Industri og Prosjektutvikling AS - IndPro Industri-inkubator - Søknad om støtte for 2005 og 2006

 

46/2005

Innherred Vekst - Søknad om tilskudd til prosjekt landbruksinkubator

 

 

Dessuten behandles sak med innstilling til fylkestingets samling 26. - 28. april 2005.
Innstillingen gjøres kjent i møteprotokollen fra fylkesrådets møte, 29. mars.