Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. mars 2005, kl 13.00

Møtested: Frosta

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

39/2005

Arbeids- og sosialdepartementet - Utkast til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelser m.v. - Høringsuttalelse fra N-T fylkeskommune

 

 

40/2005

NTF - Nord-Trøndelagsforskning - Søknad om tilskudd til gjennomføring av omstillingsprosess

Unntatt off. § 5a, Fvl. § 13

 

 

 

 

 

 

Dessuten behandles sak med innstilling til fylkestingets samling 26. - 28. april 2005.
Innstillingen gjøres kjent i møteprotokollen fra fylkesrådets møte, 14. mars.