Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. mars 2005 , kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

37/2005

Evaluering av elevombudsordningen

 

38/2005

Lierne2 - Søknad om økonomiske virkemidler - Satsing på bolyst og næringsutvikling