Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. februar 2005, kl 13.30

Møtested: Kommunehuset, Leksvik kommune

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

36/2005

Stedsutvikling i byer og tettsteder - virkemiddelbruk