Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. februar 2005 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

32/2005

Tilleggskonsekvensutredning for Langeled

 

33/2005

Tilbud om kjøp av fylkeskommunens aksjer i Innherredsferja AS

 

34/2005

Midt-Norsk filmsenter AS - Stiftelsesdokument og oppnevning av styrerepresentant

 

 

Dessuten behandles sak med innstilling til fylkestingets samling 1.-3. mars 2005.
Innstillingen gjøres kjent i møteprotokollen fra fylkesrådets møte 14. februar.