Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. februar 2005 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

21/2005

Lønnsoppgjøret 2004

 

22/2005

Museumsbudsjett 2005

 

Følgende sak går til kontrollutvalget for videre behandling i fylkestinget 1.-3. mars 2005:

23/2005

Fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestingets samling i mars 2005

 

 

-----

Dessuten behandles saker med innstilling til fylkestingets samling 1.-3. mars 2005.
Innstillingene gjøres kjent i møteprotokollen fra fylkesrådets møte 7. februar.