Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. desember 2005 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

199/2005

Røyrvik kommune og Joma Næringspark søknad om næringsutviklingsmidler felles for Lierne, Namsskogan og Røyrvik

 

200/2005

Regionale fond 2006. Fordeling av midler

 

201/2005

Oppfølging av handlingsprogram for kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag